9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.   E-mail: rszfk@rszfk.hu

Srečanja za izmenjavo izkušenj

Dejavnosti v zvezi s ciljno skupino

1.: Strokovno srečanje pred začetkom projekta
Cilj: priprava na začetno posvetovanje o projektu z udeležbo madžarskih članov strokovne delovne skupine, izvajalcev in zunanjih sodelavcev.
Dejavnost:

 • Določitev vsebine začetnega posvetovanja o projektu,
 • Oblikovanje strokovnega gradiva za izobraževanje zaposlitvene rehabilitacije,
 • Priprava predavanj,
 • Prevajanje strokovnih gradiv v slovenski jezik 

2. Začetno posvetovanje o projektu:
Cél: seznanitev slovenskih partnerjev s ciljem, strokovno vsebino in filozofijo projekta.
Dejavnost:

 • Predstavitev akreditiranega izobraževalnega programa koordinator zaposlitvene rehabilitacije in e-učnega gradiva.
 • Oblikovanje slovensko-madžarske strokovne delovne skupine (strokovne vodje, inštruktorji, strokovnjaki na področju izobraževanja odraslih)

3. Priprave na začetek slovensko-madžarskih workshopov:
Cilj: Priprava na workshope z udeležbo madžarskih članov strokovne delovne skupine.
Dejavnost:

 • Strokovna priprava predavateljev na workshope.
 • Določitev trajanja, vsebin in metod predstavitve posameznih predmetov

4. Slovensko-madžarska strokovna delovna skupina 1. workshop:
Cilj: seznanitev slovenskih strokovnjakov na področju izobraževanja odraslih s posameznimi predmeti izobraževalnega programa
Dejavnost:

 • Predstavitev modulov in učnih predmetov madžarskega, akreditiranega izobraževalnega programa Koordinator zaposlitvene rehabilitacije slovenskim strokovnjakom.
 • Slovenski strokovnjaki določijo znotraj modulov tiste predmete, katerih prevzem je potreben in katerih uvedba v slovenski sistem izobraževanja odraslih možna.
 • Pripravljena bo struktura učnih predmetov, ki določi vsebino posameznih modulov in potrebno število ur za učenje.

5. Pripravljalno in ocenjevalno posvetovanje o workshopu:
Cilj: Priprava na slovensko-madžarski workshop z udeležbo članov madžarske strokovne delovne skupine.
Dejavnost:

 • Priprava prezentacije Strokovno-začetnega modula izobraževanja Koordinator zaposlitvene rehabilitacije (vsebina, metode, trajanje).

6. Slovensko-madžarska strokovna delovna skupina 2. workshop:
Cilj: Seznanitev slovenskih strokovnjakov s podrobno vsebino začetno-strokovnega modula izobraževanja Koordinator zaposlitvene rehabilitacije.

Dejavnost:

 • Predstavitev učnih predmetov Začetno-strokovnega modula izobraževanja Koordinator zaposlitvene rehabilitacije.
 • Udeleženci določijo, ali se adaptacija posameznega predmeta nanaša na pripravo tematike ali pripravo vsebine učnega gradiva. 
 • Določitev termina naslednjega workshopa.

7. Pripravljalno in ocenjevalno posvetovanje o workshopu:
Cilj: Priprava na slovensko-madžarski workshop z udeležbo članov madžarske strokovne delovne skupine.
Dejavnost:

 • Priprava prezentacije modula Razvoj strokovne sposobnosti v okviru izobraževanja Koordinator zaposlitvene rehabilitacije (vsebina, metode, trajanje).

8. Slovensko-madžarska strokovna delovna skupina 3. workshop:
Cilj: slovenski partner bo podrobno predstavil svojo strukturo predmetov ali vsebine učnih gradiv Začetno-strokovnega modula,  madžarski partner pa bo slovenskim strokovnjakom predstavil vsebino modula Razvoj strokovnih sposobnosti izobraževalnega programa Koordinator zaposlitvene rehabilitacije
Dejavnost:

 • Slovenski partnerji predstavijo tematiko predmetov ali vsebino učnega gradiva Začetno-strokovnega modula.
 • Predstavitev tematike predmetov modula Razvoj strokovnih sposobnosti izobraževalnega programa Koordinator zaposlitvene rehabilitacije.
 • Udeleženci določijo, ali se adaptacija posameznega predmeta nanaša na pripravo tematike ali pripravo vsebine učnega gradiva. 
 • Določitev termina naslednjega workshopa.

9. Pripravljalno in ocenjevalno posvetovanje o workshopu:
Cilj: Priprava na slovensko-madžarski workshop z udeležbo članov madžarske strokovne delovne skupine.

Dejavnost:

 • Priprava prezentacije o Strokovno-specifičnem modulu izobraževalnega programa Koordinator zaposlitvene rehabilitacije (vsebina, metode, trajanje).

10. Slovensko-madžarska strokovna delovna skupina 4. workshop:
Cilj: slovenski partner bo madžarskim strokovnjakom predstavil tematiko predmetov ali vsebino učnih gradiv modula  Razvoj strokovnih sposobnosti v okviru izobraževalnega programa Koordinator zaposlitvene rehabilitacije, madžarski partner pa bo predstavil slovenskim strokovnjakom podrobno vsebino Strokovno-specifičnega modula v okviru izobraževalnega programa Koordinator zaposlitvene rehabilitacije.

Dejavnost:

 • Slovenski partner predstavi tematiko predmetov ali vsebino učnih gradiv modula Razvoj strokovnih sposobnosti.
 • Predstavitev podrobne vsebine Strokovno-specifičnega modula v okviru izobraževalnega programa Koordinator zaposlitvene rehabilitacije.
 • Udeleženci določijo, ali se adaptacija posameznega predmeta nanaša na pripravo tematike ali pripravo vsebine učnega gradiva. 
 • Določitev termina naslednjega workshopa.

11. Pripravljalno in ocenjevalno posvetovanje o workshopu:
Cilj: Priprava na slovensko-madžarski workshop z udeležbo članov madžarske strokovne delovne skupine.
Dejavnost:

 • Priprava prezentacije individualnega razvojni načrt v okviru izobraževalnega programa Koordinator zaposlitvene rehabilitacije (vsebina, metode, trajanje).
 • Priprava potrebne dokumentacije o individualnem razvojnem načrtu

12. Slovensko-madžarska strokovna delovna skupina 5. workshop:
Cilj: slovenski partner bo madžarskim strokovnjakom predstavil tematiko predmetov ali vsebino učnih gradiv strokovno-specifičnega modula. Madžarski partner predstavi slovenskim strokovnjakom individualni razvojni načrt in s tem povezano dokumentacijo v okviru izobraževalnega programa Koordinator zaposlitvene rehabilitacije
Dejavnost:

 • Predstavitev tematike predmetov ali vsebine učnih gradiv strokovno-specifičnega modula, ki jih je pripravil slovenski partner.
 • Predstavitev individualnega načrta in s tem povezane dokumentacije
 • Določitev oblike in metode adaptacije.
 • Določitev termina zaključnega workshopa.

13. Zaključni workshop slovensko-madžarske strokovne delovne skupine :
Cilj: Slovenski partner bo madžarskim strokovnjakom predstavil adaptirani izobraževalni program in s tem povezano dokumentacijo.
Dejavnost:

 • Slovenski partner bo seznanil madžarske specialiste z adaptiranim izobraževalnim programom in dokumentacijo v zvezi s tem.
 • Predstavitev adaptiranih ali pripravljenih dokumentov.
 • Dokončna določitev strukture, modulov, predmetov, števila teoretičnih in praktičnih ur adaptiranega izobraževalnega programa Koordinator zaposlitvene rehabilitacije.

14. Zaključni workshop
Cilj: Predstavitev adaptiranega izobraževalnega programa in povezane dokumentacije bodočim uporabnikom, strokovnjakom.
Dejavnost:

 • Enodnevno strokovno posvetovanje, v okviru katerega bodo ostalim slovenskim strokovnjakom, ki delajo na področju socialnega varstva, predstavljeni zaključen, adaptirani izobraževalni program in s tem povezana dokumentacija.
copyright © 2009   rszfk  &  webmark
9700 Szombathely, 11-es huszár út 116. E-mail: rszfk@rszfk.hu