9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.   E-mail: rszfk@rszfk.hu

Partner

Regionalni socialni centri so bili ustanovljeni v okviru Socialnopolitičnega razvojnega programa v letih 1994-1996, z namenom, da bi pripomogli k reformi in decentralizaciji socialne politike. Sombotelski Socialni center se je v socialni politiki Železne županije pojavil kot nov element leta 1995. Začel se je delovati kot samostojna ustanova, ki ponuja strokovno pomoč občinam, socialnim institucijam in civilnim organizacijam, ki delujejo na socialnem področju.

Po preteku programa Phare leta 1998 sta Občina Železne županije in Občina Szombathely ustanovili Regionalni socialni center Kht., katerega 100-odstotni lastnik je od 1. januarja 2003 Mestna občina Szombathely. Od 12. maja 2009 deluje Regionalni center kot neprofitni d.o.o.  Strokovni cilji in storitve centra so od ustanovitve nespremenjene:

  • Sodelovanje, graditev mreže: izmenjava izkušenj, strokovne delavnice, organizacija konferenc
  • Sodelovanje pri lokalnih in regionalnih razvojnih programih: kadrovske storitve, izobraževanja, usposabljanja, preusposabljanja, supervizija
  • Socialnopolitična inovacija: posredovanje novih metodičnih postopkov, pomoč pri obnovi znotraj stroke, sodelovanje pri uresničevanju domačih in evropskih projektov

Sombotelski Regionalni center že od svojega začetka kot specialno področje svoje dejavnosti določil pomoč oviranim osebam. V letih svojega delovanja je navezal tesne delovne stike in je uresničil skupni Phare program z irskimi, norveškimi, avstrijskimi in francoskimi partnerji. Regionalni socialni center neprofitni d.o.o. od 1. januarja 2003 zagotavlja v Szombathelyu dnevno varstvo za ovirane osebe na podlagi pogodbe z Mestno občino Szombathely.

copyright © 2009   rszfk  &  webmark
9700 Szombathely, 11-es huszár út 116. E-mail: rszfk@rszfk.hu