9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.   E-mail: rszfk@rszfk.hu

O projektu

TÁMOP-2.2.4-08/1 »Čezmejno sodelovanje na področju strokovnega usposabljanja in izobraževanja odraslih«

„Uvajanje izobraževalnega programa za koordinatorja na področju zaposlitvene rehabilitacije v Sloveniji”

1. KRATEK POVZETEK PROJEKTA

Uvajanje madžarskega akreditiranega izobraževalnega programa „koordinator zaposlitvene rehabilitacije” (100 ur neposrednega pouka, 100 ur samostojnega učenja s pomočjo učnega gradiva) v slovenski izobraževalni sistem za odrasle, v izvedbi madžarskih in slovenskih strokovnjakov, s sodelovanjem organizacije za strokovno usposabljanje in izobraževanje odraslih OZARA Ltd. Service and Disability Company.

2. DOLOČITEV CILJEV PROJEKTA

Dolgotrajni cilj:
Pospešitev družbenega sprejemanja oviranih oseb s pomočjo izobraževanja specialistov na področju zaposlitvene rehabilitacije v Sloveniji.

Neposredni cilj:
Adaptacija madžarskega akreditiranega izobraževalnega programa Koordinator zaposlitvene rehabilitacijev slovenski izobraževalni sistem za odrasle, v izvedbi madžarskih in slovenskih strokovnjakov, s sodelovanjem organizacije za strokovno usposabljanje in izobraževanje odraslih OZARA Ltd. Service and Disability Company.

Pričakovani rezultati:

  • V okviru skupnega dela madžarskih in slovenskih strokovnjakov bo izobraževalni program Koordinator zaposlitvene rehabilitacije (100 ur kontaktnega pouka in učno gradivo za 100 ur samostojnega učenja) uveden v slovenski izobraževalni sistem odraslih.
  • priprava informacijskih gradiv o postopkih in rezultatih izvajanja projekta;
  • posredovanja sporočila za javnost;
  • izdelava „mikro” spletne strani;
  • urejanje in izdaja publikacije z zaključnim poročilom o projektu, 100 kosov;
  • Priprava videoposnetkov in fotografij (50 kosov), načrtovanje in priprava videofilma (1 kos).
  • V slovenski izobraževalni sistem bo uveden nov, specialni izobraževalni program, ki bo zagotovil nov pristop pri oskrbi oseb s posebnimi potrebami.
  • V okviru adaptacijskega procesa (14 srečanj z izmenjavo izkušenj) bodo partnerji obojestransko in globlje spoznali izobraževalni sistem in sistem socialnega varstva, znotraj tega pa oskrbo oseb s posebnimi potrebami.
  • Projekt krepi slovensko-madžarsko partnerstvo in sodelovanje.

Neposredna ciljna skupina: 6 oseb iz Slovenije, ki pozna področje zaposlitvene rehabilitacije (strokovnjak na področju izobraževanja odraslih, socialni delavec, socialni pedagog, trener, menedžer, pravnik, strokovnjak kadrovskega področja), ki bodo v okviru Workshop-ov spoznavali izobraževalni program za koordinatorja zaposlitvene rehabilitacije, ki je bil razvit na Madžarskem.
V okviru adaptacijskega procesa bodo izdelani struktura izobraževanja, sistem modulov in tematika predmetov. Pri štirih predmetih bo izdelano celotno učno gradivo.

Posredna ciljna skupina: slovenski specialisti, ki se ukvarjajo z oviranimi osebami in ki bodo po adaptaciji postali udeleženci izobraževalnega programa.

Vplivno področje razvojnega programa: strokovnjaki s področja socialnega varstva, ki se bodo udeležili izobraževalnega programa, bodo s pomočjo pridobljenega znanja in spretnosti učinkoviteje pospešili zaposlitveno integracijo oviranih oseb.

  Objava
copyright © 2009   rszfk  &  webmark
9700 Szombathely, 11-es huszár út 116. E-mail: rszfk@rszfk.hu