9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.   E-mail: rszfk@rszfk.hu
  

  
Regisztrált látogatószám: 132135

Tapasztalatátadó események


1. A projektindító tanácskozást előkészítő szakmai találkozó:

Cél: a projektindító tanácskozás előkészítése a szakértő munkacsoport magyar tagjai menedzsment és a megvalósítók - szakmai vezető, oktatók, külső felnőttképzési szakértő - részvételével.
Tevékenység:
- a projektindító tanácskozás tartalmának meghatározása
- a foglalkozási rehabilitációs képzés szakmai anyagainak összeállítása,
- előadások készítése,
- szakmai anyagok fordítása szlovén nyelvre 

2. Projektindító tanácskozás:
Cél: a szlovén partnerek megismerkedjenek a projekt céljával, szakmai tartalmával, filozófiájával.
Tevékenység:
- az akkreditált foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzési program és az infokommunikációs eszközökkel segített (e-learning) tananyag bemutatása.
- Szlovén – magyar szakértői munkacsoport felállítása (szakmai vezetők, oktatók, felnőttképzési szakértők)

3. Szlovén – magyar workshop előkészítő szakmai tanácskozás:
Cél: a szlovén - magyar workshop előkészítése a szakértői munkacsoport magyar tagjai menedzsment részvételével.
Tevékenység:
- a tananyagokat bemutató oktatók felkérése, szakmai felkészítésük a workshopra.
- Meghatározásra kerül, hogy az oktatók, mennyi időben, milyen tartalommal, módszerrel mutatják be az egyes tantárgyakat.

4. Szlovén – magyar szakértői munkacsoport 1. workshop:
Cél: a foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzési program részletes – tantárgyankénti megismertetése a szlovén felnőttképzési szakemberekkel.
Tevékenység:
- Magyarországon, a FAT által akkreditált, többszörösen kipróbált foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzési program, modulonkénti, tantárgyankénti bemutatása a szlovén szakértőknek.
- A szlovén szakértők által meghatározásra kerülnek az egyes képzési modulokon belül azok a tantárgyak, amelyeknek átvétele szükséges és lehetséges beillesztésük a szlovén felnőttképzési rendszerbe.
- Elkészül a szlovén rendszerbe átvehető képzési program tantárgyi struktúrája, amely meghatározza az egyes modulok tartalma és az ehhez szükséges óraszámot.

5. Szlovén – magyar workshop értékelő és előkészítő szakmai tanácskozás:
Cél: a szlovén - magyar workshop előkészítése a szakértői munkacsoport magyar tagjai menedzsment részvételével.
Tevékenység:
- A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés szakmai alapozó modulja, prezentációjának előkészítése (tartalmi, módszertani, időbeni).

6. Szlovén – magyar szakértői munkacsoport 2. workshop:
Cél: a foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzési program szakmai alapozó modul tartalmának, tantárgyi tematikájának részletes megismertetése a szlovén felnőttképzési szakemberekkel.
Tevékenység:
- Bemutatásra kerül a foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés szakmai alapozó moduljának tartalma tantárgyi tematikája.
- Meghatározásra kerül, hogy az adott tantárgy adaptációja az tematika kidolgozására, vagy tananyagtartalom kidolgozására vonatkozik-e.
- Meghatározásra kerül a következő workshop időpontja.

7. Szlovén – magyar workshop értékelő és előkészítő szakmai tanácskozás:
Cél: a szlovén - magyar workshop előkészítése a szakértői munkacsoport magyar tagjai menedzsment részvételével.
Tevékenység:
- A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés szakmai készségfejlesztő modulja, prezentációjának előkészítése (tartalmi, módszertani, időbeni).

8. Szlovén – magyar szakértői munkacsoport 3. workshop:
Cél: a szlovén partner megismertesse a magyar szakemberekkel az általa készített szakmai alapozó modul tantárgyi tematikáit vagy tananyagtartalmait, a foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzési program szakmai készségfejlesztő modul tartalmának, tantárgyi tematikájának részletes megismertetése a szlovén felnőttképzési szakemberekkel.
Tevékenység:
- A szlovén partner által készített szakmai alapozó modul tantárgyi tematikájának vagy tananyagtartalmának bemutatása.
- Bemutatásra kerül a foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés szakmai készségfejlesztő moduljának tartalma tantárgyi tematikája.
- Meghatározásra kerül, hogy az adott tantárgy adaptációja a tematika kidolgozására, vagy tananyagtartalom kidolgozására vonatkozik-e.
- Meghatározásra kerül a következő workshop időpontja.

9. Szlovén – magyar workshop értékelő és előkészítő szakmai tanácskozás:
Cél: a szlovén - magyar workshop előkészítése a szakértői munkacsoport magyar tagjai menedzsment részvételével.
Tevékenység:
- A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés szakmaspecifikus modulja, prezentációjának előkészítése (tartalmi, módszertani, időbeni).

10. Szlovén – magyar szakértői munkacsoport 4. workshop:
Cél: a szlovén partner megismertesse a magyar szakemberekkel az általa készített szakmai készségfejlesztő modul tantárgyi tematikáit vagy tananyagtartalmait, a foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzési program szakmaspecifikus modul tartalmának, tantárgyi tematikájának részletes megismertetése a szlovén felnőttképzési szakemberekkel.
Tevékenység:
- A szlovén partner által készített szakmai készségfejlesztő modul tantárgyi tematikájának vagy tananyagtartalmának bemutatása.
- Bemutatásra kerül a foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés szakmaspecifikus moduljának tartalma tantárgyi tematikája.
- Meghatározásra kerül, hogy az adott tantárgy adaptációja a tematika kidolgozására, vagy tananyagtartalom kidolgozására vonatkozik-e.
- Meghatározásra kerül a következő workshop időpontja.

11. Szlovén – magyar workshop értékelő és előkészítő szakmai tanácskozás:
Cél: a szlovén - magyar workshop előkészítése a szakértői munkacsoport magyar tagjai menedzsment részvételével.
Tevékenység:
- A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzési program egyéni fejlesztési terv prezentációjának előkészítése (tartalmi, módszertani, időbeni).
- A fejlesztési tervhez kapcsolódó és átadni kívánt dokumentáció előkészítése

12. Szlovén – magyar szakértői munkacsoport 5. workshop:
Cél: a szlovén partner megismertesse a magyar szakemberekkel az általa készített szakmaspecifikus modul tantárgyi tematikáit vagy tananyagtartalmait, a foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzési program egyéni fejlesztési terv és a hozzá kapcsolódó dokumentáció megismertetése a szlovén felnőttképzési szakemberekkel.
Tevékenység:
- A szlovén partner által készített szakmaspecifikus modul tantárgyi tematikájának vagy tananyagtartalmának bemutatása.
- Bemutatásra kerül az egyéni fejlesztési terv és a hozzá kapcsolódó dokumentáció
- Az adaptáció formájának és módszerének meghatározása.
- Meghatározásra kerül a záró workshop időpontja.

13. Szlovén – magyar szakértői munkacsoport záró workshop:
Cél: a szlovén partner megismertesse a magyar szakemberekkel az adaptált képzési programot és a hozzá kapcsolódó dokumentációt.
Tevékenység:
- A szlovén partner által adaptált képzési program tantárgyi tematikáinak és tananyagtartalmainak bemutatása.
- Bemutatásra kerülnek az adaptált vagy kifejlesztett dokumentumok.
- Véglegesítésre kerül az adaptált foglalkozási rehabilitáció képzési program struktúrája, tantárgyi moduljai, tantárgyai, a képzés óraszámai, ezen belül az elméleti és gyakorlati órák száma, aránya.

14. Projektzáró tanácskozás
Cél: a szlovén és a magyar szakemberek munkája eredményeként elkészült, adaptált képzési program és a hozzá kapcsolódó dokumentáció megismertetése a leendő szlovén felhasználókkal, szakemberekkel.
Tevékenység:
- 1 napos szakmai tanácskozás keretében az elkészült, adaptált képzési program és a hozzá kapcsolódó dokumentáció bemutatása a szlovén intézményen belüli szociális foglalkoztatásban dolgozó szakembereknek.

copyright © 2009   rszfk  &  webmark
9700 Szombathely, 11-es huszár út 116. E-mail: rszfk@rszfk.hu