9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.   E-mail: rszfk@rszfk.hu
  

  
Regisztrált látogatószám: 132170

Partner

ÁLTALÁNOS ADATOK

Név: OZARA Szolgáltató Vállalat Kft.
Rövidített név: OZARA Kft.
Székhely: Ul. Heroja ©aranoviča 27, 2000 Maribor, Szlovénia
Telefon: 02/ 23 80 678
Fax: 02/ 23 80 677
E-mail: alen.kocivnik@ozara.org
Honlap: www.ozara.org
Törzsszám: 1462393
Adószám: SI76166481
Bankszámlaszám: 04515 - 0000765741
Bank: Novaa kreditna banka Maribor d.d.
Igazgató és hivatalos képviselő: Alen Kočivnik
Szervezeti forma: Korlátolt felelősségű társaság

A VÁLLALAT KIRENDELTSÉGEI

Székhely: Ul. Heroja ©aranoviča 27, 2000 Maribor, Szlovénia, Tel/fax: 02/ 23 80 678, 02/ 23 80 677
Maribori kirendeltségek: Valvazorjeva 75, 2000 Maribor
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Információs iroda: Koroąka cesta 6, 2000 Maribor, tel.: 02/23 80 650
„IN-VALID-IN”
Muraszombati kirendeltség: Ciril-Metodova ulica 9, 9000 Muraszombat
Tel/fax: 02/ 52 14 450, 02/ 52 14 451
Ljubljanai kirendeltség: Grablovičeva 58, 1000 Ljubljana

A VÁLLALAT BEMUTATÁSA

A VÁLLALAT ELKÖTELEZETTSÉGE

Az OZARA d.o.o. elsősorban a fogyatékos személyek szociális és foglalkoztatási rehabilitációja iránt kötelezte el magát. Ebben az értelemben a következőkre törekszik:

 • A fogyatékos személyek munkaképességének fejlesztése, ill. ezen képességek fejlődésének felismerése
 • A fogyatékos személyek pozitívabb önképének kialakítása, és ennek révén a munkaerő-piaci integráció lehetőségének növelése
 • A munkavállalói minimális jogok biztosítása és ezen jogok ismerete
 • A fogyatékos személyek képességének munkakörnyezeti körülményekhez való idomítása
 • A fogyatékos személyek minimális anyagi jólétének biztosítása és ennek révén a szociális kirekesztettség és a marginalizálódás meggátolása
 • A közösségben való érvényesülés lehetőségének biztosítása
 • Munkaprogramok keretében a másság iránti előítéletek lerombolása, illetve ezen munkaprogramok alapjainak biztosítása
 • A fogyatékos személy munkakörnyezetbe való bevezetése, ahol hasznosnak érzi magát és érvényesülni tud

A VÁLLALAT CÉLJAI

Az OZARA d.o.o. a következő célokat tűzte ki:

 • A fogyatékos személyek foglalkoztatása
 • A munkahelyeket technikailag és időtartamilag úgy kialakítani, hogy a fogyatékosság ne legyen akadály az egyenrangú munkavégzésben
 • Szakmai segítségnyújtás és a fogyatékos személyek figyelemmel követése a munkahelyen, az egyéni való szükségleteknek megfelelően
 • Érdekes programok kivitelezése, amelyek a fogyatékossággal élők foglalkoztatásának alapja lehet
 • A fogyatékos személyek és a szakértők hatékony munkavégzéséhez szükséges képzés biztosítása

OZARA d.o.o.
A vállalat regisztrálása: 1999.10.28.
Előzetes beleegyezés megszerzése: 2000.5.11.
Státusz megszerzése: 2001.12.21.
Alapító és tuladonos: OZARA Szlovénia, Nemzeti Egyesület az Életminőségért
A gazdasági társaság alapítója: OZARA ZC Kft.

CSAPATUNK:
Multidiszciplináris csapat vagyunk. Tevékenységünk során nagy jelentőséget tulajdonítunk a felelősségnek és a csapatmunkának a multidiszciplináris csoporton belül, valamint a sérült személyekkel, azok rokonaival, a szociális és egészségügyi intézményekkel, valamint a helyi közösséggel és a támogatókkal való együttműködésnek.

A MŰKÖDÉS ALAPJA

 • Egyéni szükségletek figyelembe vétele
 • Emberi jogok tiszteletben tartása
 • Szociális szolidaritás
 • Tevékenységeink sokfélesége
 • Aktív működés modellje
 • Partnerségi stratégia

KÍNÁLATUNK
Vállalatunknál a következő tevékenységek folynak:

 • Fazekas tevékenység (agyagtárgyak készítése)
 • Asztalos tevékenység (megrendelésre bútorok készítése, laminált lapok és parketták lerakása)
 • Varrodai tevékenység (textil rövidáru készítése, kisebb javítások)
 • Zöldterületek rendben tartása (vállalatok és más intézmények környékének rendben tartása, ültetések...)
 • Üzleti helyiségek takarítása
 • Árusítás standokon
 • Karbantartási munkák (kisebb építési munkák, festés...)
 • Foglalkoztatási rehabilitációs tevékenységek

MINŐSÉG
Gyakorlati működésünk, szellemi fejlődésünk és szervezeti felépítésünk folyamatos ellenőrzés alatt áll. A minőségi követelmények és az aktuális tudományos kutatások megfelelő módszerei lehetővé teszik működésünk és programjaink minőségének folyamatos biztosítását.

SIKER
Akkor vagyunk sikeresek, ha az ügyfeleknek munkánkkal kapcsolatban szubjektív benyomásuk van a valódi segítségről és elégedettek szolgáltatásainkkal.  Sikerünk abban rejlik, hogy minden embert a maga teljességében kezeljük, természetesen a lehetőségek és a határok figyelembe vételével. Tudatában vagyunk annak, hogy minden kívánságot és megrendelést nem lehet teljesíteni.  

A VÁLLALAT REHABILITÁCIÓS PROGRAMJAI
Az OZARA Kft. programjait a munkanélküli fogyatékos személyek, a nehezen foglalkoztatható, akadályoztatott személyek, illetve azon személyek számára ajánljuk, amelyek fogyatékossága betegségből vagy sérülésből ered. Ezek a személyek a foglalkoztatási rehabilitációt követően nem tudnak a normál munkafeltételek mellett elhelyezkedni, ezért szükségük van a képességeikhez szabott munkahelyre, környezetre és támogatásra.

KÉPZÉS A MUNKAHELYEN
A program céljai:

 • a munkaképességek megőrzése
 • munkakészségek szerzése
 • az elhelyezkedés lehetőségének növelése
 • a sérült és a nehezen foglalkoztatható személyek szociális beilleszkedésének biztosítása

KÉPZÉS A MUNKAHELYEN TANMŰHELYEK keretében

 • képzés az adott munkahelyen és adott munkakörben
 • a fogyatékos személyek munkaerő-piaci integrációja a fogyatékosság mértékének megállapításával, a képzés révén a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítása
 • a programot a Munkaügyi és Szociális Minisztérium, valamint az Európai Szociális Alap támogatja

KÉPZÉS A MUNKAHELYEN INTEGRÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOK KERETÉBEN

 • a résztvevő bevonása a munkafolyamatba az adott munkahelyen
 • a sikeresen elvégzett képzési programot követően foglalkoztatás teljes munkaidőben, legalább egy éven keresztül
 • a programot a Munkaügyi és Szociális Minisztérium, valamint az Európai Szociális Alap támogatja

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓ

Azon tevékenységek összessége, amelyek célja az fogyatékos személyeknek egy adott munkakörre való képzése, illetve számukra megfelelő képesítés és munkahely biztosítása, valamint a munkahely megtartása és az ebben való előrelépés, vagy karrier támogatása.
Koncesszionáriusok vagyunk a foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások területén.

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ

A program célja a fogyatékos személyek munkaképességének fejlesztése és megőrzése.
A programba azok a fogyatékos személyek kapcsolódnak be, akik a fogyatékosság miatt nem foglalkoztathatók. Ezt a Szlovén Munkaügyi Központ a foglalkoztatási rehabilitációt követően egy határozatban állapítja meg. A programot a Szlovén Köztársaság állami költségvetéséből támogatja.

AZ OZARA FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓJA

Az OZARA szolgáltató vállalat a pilot projektet követően 2006-ban létrehozta a független gazdasági társaságot, az OZARA központot, amelynek célja a fogyatékos személyek foglalkoztatásának biztosítása.

AZ EQUAL KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉS SZLOVÉNIÁBAN

Helyi partnereinkkel (Gazdasági Kamara, Munkaügyi Központ, Szlovén Szabad Szakszervezetek Szövetsége) egy nemzetközi projektben veszünk részt, melynek célja:

 • a fogyatékos személyek, a munkáltatók, a helyi közösségek és a széleskörű nyilvánosság tájékoztatása a munkaerőpiacra való könnyebb belépés, illetve visszatérés lehetőségeiről azok számára, akiknek ezzel nehézségeik vannak
 • információs iroda létrehozása
 • a fogyatékos személyek foglalkoztatása előnyeinek hangsúlyozása

A projekt időtartama 3 év.

A FOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK TÁMOGATÓI

 • Szociális, Munkaügyi és Családjogi minisztérium
 • Szlovén Munkaügyi Intézet
 • Szlovén Egészségbiztosítási Intézet
 • Szlovén Nyugdíjas és Fogyatékosság Biztosítási Intézet
 • Fogyatékkal élők Foglalkoztatásáért Alapítvány
 • EU Alapok
 • Saját tevékenység

FEJLESZTÉSI-ELEMZŐI PROGRAMOK

MINŐSÉG MENEDZSMENT

Elsősorban a szervezeti struktúra javítását szolgálja. A nagyobb időbefektetés és a minőségi munka biztosítása csak kettő azok közül, melyek segítik céljaink elérését. A világosan meghatározott folyamatok révén növekedik az alkalmazottak elégedettsége is. A minőségbiztosítási rendszer garanciát nyújt a további pozitív fejlődésre, illetve a fejlesztések bevezetésére a fogyatékos személyek érdekében. Emellett garantálja a rendelkezésre álló eszközök leghatékonyabb kihasználását, hogy ezáltal elérhessük a kitűzött célokat.

FEJLESZTÉSI MENEDZSMENT

Felmérjük az igényeket, tervezzük, kutatjuk és fejlesztjük a tevékenységeket, koordináljuk a programokat, melyekhez pénzügyi támogatást is szerzünk. Munkatársakat keresünk, adminisztrálunk és együttműködünk a megfelelő intézményekkel és médiumokkal, felügyeljük a munkát, tanulmányozunk. Mindez elősegíti a dolgozók munkaképességének javulását, a szakmaiság növekedését, a munkakörnyezettel kapcsolatos stressz feloldását, a szolgáltatások minőségének javulását és a nyilvánosság széleskörű tájékoztatását.

KÉPZÉS

Vállalatunk éves képzéseket szervez, amelyeket dolgozóinknak, azok hozzátartozóinak és szolgáltatásaink igeénybevevőinek ajánlunk. Meggyőződésünk, hogy minőségi képzések révén befolyással lehetünk a minőségibb munkavégzésre és meglévő kínálatunk színesítésére. A folyamatos képzés ugyanis lehetővé teszi az elméleti kiindulópontok gyakorlatba való átültetését, a szolgáltatások javítását és a munkában az innováció ösztönzését.

EVALVÁCIÓ

Vállalatunk nagy hangsúlyt fektet az evalvációra, hiszen meggyőződésünk, hogy tevékenységeink javulása a minőségi evalvációtól is függ. A folyamatos és a végső evalvációt is minden programunknál külön-külön végezzük. Az evalváció mellett időnként monitoringot is végzünk.

NYILVÁNOSSÁGGAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

Ennek révén szeretnénk felhívni a figyelmet a munkánkra és egyben elősegíteni a fogyatékos személyekkel szembeni előítéletek csökkentését.

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A nemzetközi kapcsolatok kialakítása és ápolása nagy jelentőséggel bír a vállalat fejlődését és az új programok bevezetését tekintve. A program és az együttműködés célja a külföldi tapasztalatok átültetése a saját környezetünkbe, illetve programjaink minőségének javítása, amelynek révén a célcsoportoknak szánt szolgáltatások is javulnak. A nemzetközi együttműködés révén megismerjük az újdonságokat és elősegítjük a tapasztalatcserét a fogyatékos személyek rehabilitációja területén.

copyright © 2009   rszfk  &  webmark
9700 Szombathely, 11-es huszár út 116. E-mail: rszfk@rszfk.hu