9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.   E-mail: rszfk@rszfk.hu
  

  
Regisztrált látogatószám: 132136

A projektről

TÁMOP-2.2.4-08/1-2009-0008

A projekt rövid összefoglalása:

Magyarországon a foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szakemberek számára kifejlesztett, kipróbált, akkreditáltatott „Foglalkozási rehabilitációs koordinátor” képzési program (100 óra kontakt oktatás, 100 óra önálló tanulást támogató tananyaggal), szlovén felnőttképzései rendszerbe történő adaptációja, magyar és szlovén szakértők által, az OZARA Ltd. Service and Disability Company szak- és felnőttképzési szervezet közreműködésével.

A projekt időtartama: 2009.11.01 – 2011.02.28.

Hosszútávú cél:
A fogyatékos emberek társadalmi befogadásának segítése a foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szociális szakemberek képzése révén, Szlovéniában.

Közvetlen cél:
Magyarországon a foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szakemberek számára kifejlesztett foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzési program, szlovén felnőttképzései rendszerbe történő adaptációja, magyar és szlovén szakértők által, az OZARA szak- és felnőttképzési szervezet közreműködésével.

Várt eredmények:

- A magyar és a szlovén partnerek közös munkája során, adaptálásra kerül a Foglalkozási Rehabilitációs Koordinátor képzési program (100 óra kontakt oktatás és 100 óra önálló tanulásra alkalmas tananyag), a szlovén felnőttképzési rendszerbe.
- tájékoztató anyagok készítése a projekt megvalósulásának folyamatairól, eredményeiről;
- sajtó-közlemény megjelentetése;
- 1 db Mikro-weblap szerkesztése;
- Projekt záró, összegző kiadvány szerkesztése és 100 db kiadása;
- videó- és fényképfelvételek (50 db) készítése, a videofilm megtervezése, 1 db videofilm készítés.
- A szlovén felnőttképzési rendszer egy új, speciális képzéssel bővül, amely a fogyatékos emberek ellátásának szemléletváltozását eredményezi.
- Az adaptációs folyamat során (14 db tapasztalatátadó rendezvény)a partnerek kölcsönösen, mélyebben ismerik meg a partnerországok képzési- és szociális ellátó rendszerét, ezen belül is a fogyatékos emberek ellátását.
- A projekt erősíti a szlovén-magyar partnerséget, együttműködést.

Közvetlen célcsoport:
Hat fő a foglalkozási rehabilitáció területét ismerő szakember  (felnőttképzési szakértő, szociális munkás, szociálpolitikus, gyógypedagógus, tréner, szociális menedzser, jogász, munkaügyi szakember), Szlovéniából, akik Worshopok keretében megismerik a Magyarországon kifejlesztett foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzési programot. Az adaptációs folyamat részeként kidolgozzák a képzés struktúráját, a modulok rendszerét és a tantárgyak tematikáját. Négy tantárgy esetében elkészül a teljes tananyagtartalom.

Közvetett célcsoport:
A fogyatékos emberek segítésével foglalkozó szociális szakemberek Szlovéniában, akik a képzési program adaptációját követően indítandó képzés résztvevői lehetnek.

Fejlesztés hatásterülete: a résztvevő szociális szakemberek a képzés eredményeképpen megszerzett tudás, képesség, készség birtokában eredményesebben segítik elő a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek társadalmi, foglalkozási integrációját.

  kiadvány magyar-szlovén
copyright © 2009   rszfk  &  webmark
9700 Szombathely, 11-es huszár út 116. E-mail: rszfk@rszfk.hu